Ledenvergadering

woensdag 11 oktober 2017 20:00

Uitnodiging

Het bestuur van de afdeling Zuid-Beveland van de ChristenUnie nodigt de leden van harte uit tot het bijwonen van de ledenvergadering die D.V. woensdag 11 oktober 2017 gehouden zal worden in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Biezelingseweg te Biezelinge.

De vergadering zal vrijwel geheel in het teken staan van besluiten die de ledenvergadering moet nemen in verband met deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit omvat met name:

  • Het goedkeuren van de kandidatenlijsten
  • Het goedkeuren van de verkiezingsprogramma's

Bijgevoegd vindt u de agenda met toelichting op de te nemen besluiten alsmede de notulen van de vorige vergadering van mei van dit jaar.

Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Begroting 201818.1 kBapplication/pdfdownload
Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie Borsele 2018-2022107.3 kBapplication/pdfdownload
Agenda LV 11 oktober 2017204.1 kBapplication/pdfdownload
Concept kieslijst gemeente Borsele 2018204.7 kBapplication/pdfdownload
Concept kieslijst gemeente Goes 2018205.6 kBapplication/pdfdownload
Concept kieslijst gemeente Kapelle 2018205.8 kBapplication/pdfdownload
Notulen LV dd 17 mei 2017231.3 kBapplication/pdfdownload
Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie Goes 2018-2022395.1 kBapplication/pdfdownload
Verkiezingsprogramma ChristenUnie Kapelle 2018-2022545.0 kBapplication/pdfdownload

« Terug